Stříhání a prodej ovcí Strihanie a predaj oviec
Menu

O nás

Rodinná, ekologicky zameraná ovčia farma Jasení pôsobí v obci Návsí, v Chránenej krajinnej oblasti Beskydy. Zaoberáme sa živočíšnou výrobou – chovom oviec Suffolk a Berrichon du Cher.

V našej chránenej oblasti môžeme rozširovať a zlepšovať chov oviec ekologickým spôsobom. Ekologické poľnohospodárstvo je bytostne späté s pôdou, a to predovšetkým v podhorskej a horskej oblasti, kde je veľký podiel lúk a pastvín. Produkciu z nich môžu najhospodárnejšie využívať iba prežúvavce, preto sú to hlavné oblasti na chov oviec v Českej republike.

Klimatické podmienky je možné charakterizovať ako chladné a vlhké

Registračné údaje

Sme členmi Zväzu chovateľov oviec a kôz. Náš chov je zaradený do kontroly úžitkovosti.